Aktiviteter

Vi laver forskellige projekter og aktiviteter i dagplejen, f.eks.:
  • Bruger naturen og cykler i vores ladcykel
  • Projekt omkring kroppen
  • Sprogkuffert og faktesange
  • Synger og spiller på instrumenter
  • Laver motorik og sanglege
  • Hulebyggeri
  • Hygger med højtlæsning

Vi er tit på tur ud af huset om formiddagen, og går som regel hjemmefra kl. 9.00 så medmindre andet er aftalt skal børnene være kommet senest kl. 9.00.

Vi arbejder meget med kroppen, motorik, sprog bla. sprogkuffert som hvert barn for med hjem på skift.