Pædagogik

Udover den anerkendende pædagogik bruger jeg lærerplaner samt udviklingsskema. Udviklingsskema laves på hvert barn når de er 1 år, 1,5 år, 2 år og 2,5 år. Dette gøres for at sikre børnenes udvikling i forhold til Deres alder, samt at jeg i samarbejde med Jer forældre kan sætte ind i god tid, hvis der skulle vise sig problemer i forhold til barnets motorik, følelsesmæssige eller sociale udvikling. I som forældre er altid en del af problemløsningen og udviklingsskemaet på Jeres barn vil altid være åben for Jer.

Der udarbejdes også overdragelsesskema til børnehaven som både I og jeg skal udfylde.