Tilsyn

Jeg er godkendt af kommunen og kommunen fører tilsyn et par gange i løbet af året.

Det vil sige, at der kommer en dagplejepædagog og besøger os i dagplejen, for at se hvordan børnene og jeg trives.
Dette foregår på en hyggelig måde, hvor dagplejepædagogen vil spørge ind til hverdagen samt hvert enkelt barns trivsel.

Tilsynene kan både være anmeldte og uanmeldte.